Skärmavbild 2016-06-28 kl. 19.27.51

PAYSON
We use Payson, which means that Payson manages all of our payment methods. You are offered to pay by Invoice, Part payment, Card payment. If you have any questions, please contact or read more at Payson.

PAYMENT SAFETY
Payson is a leading provider of payment services over the Internet to manage high-level payment transactions. If you have any questions, please contact us or Payson, you can also read more on Payson's website here.

DELIVERY
When you shop at SinaYa, VAT is always included in the specified price. We supply all products and accessories in cooperation with suppliers like DHL and PostNord.

Delivery time is usually about 2-5 working days (in Sweden). We always do everything we can to keep the estimated delivery time, so you can get your products home as quickly as possible. In exceptional cases, it may take a little longer than expected, if there has been an error with one of our freight forwarders. In that case, we will notify you and will deliver your order as soon as possible. Keep in mind that as a customer you will always be able to show proof of identity when delivering / delivering the products.

CONFIRMATION
Once we have received your order, you will receive an order confirmation by email. You will also receive an e-mail with delivery confirmation when the product / products leave our warehouse.

SHIPMENT
Our products are usually delivered by DHL to your nearest postal agent. When the package is sent to the agent, an SMS is sent to your package to be ready for upload. If you have not entered a mobile number, you will receive an item containing reference number and instructions for where the package is available. Husk at du som kunde vil alltid være i stand til å vise legitimasjon når du deler ut produktene.
All orders we ship with DHL can be tracked on DHL's website using the tracking number you receive in your delivery confirmation.

PUL
We handle your personal data according to PUL, when you place your order with us, you provide your personal details, such as your name, address and social security number. At the same time, you agree that we save and use your personal information to fulfill our commitments to you as a customer. We also document certain communications that we have with you by telephone or mail, to provide you with the best service and follow up on your cases. According to the Personal Data Act (PUL) you are entitled to receive the information we have registered about you. If the information is incorrect, incomplete or irrelevant, you may request that it be corrected or removed. If so, contact our customer service. We will never disclose your personal information to third parties.

COOKIE FILES
This site uses "cookies" to help you get a personalized Internet experience. A cookie is a text file that a web server attaches to your hard drive. Cookie files can not be used to run programs or deliver viruses to your computer. A cookie is uniquely assigned to you and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie file to you. One of the main purposes of cookie files is to specify for the web server that you have returned to a specific webpage so that you can get a personalized experience when you visit the webpage again. You can choose whether to accept a cookie or not. Most browsers automatically accept cookie files, but you can usually change the settings to not accept cookie files if you prefer. If you turn off the cookie feature, you may not be able to fully utilize the interactive features of this site or the other sites you visit.


Svenska
Payson
Vi använder oss av Payson, vilket innebär att Payson hanterar alla våra betalningssätt. Du erbjuds att betala genom Faktura, Delbetalning, Kortbetalning. Har du några funderingar så kan du kontakta eller läsa mer hos Payson. Kontakta oss gärna för mer information.

Betalsäkerhet
Vi använder oss av Payson, vilket innebär att Payson hanterar alla våra betalsätt. Du kan betala genom Faktura, Delbetalning, Kortbetalning. Payson är en ledande leverantör av betaltjänster via Internet, till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. Har du några funderingar så kan du kontakta oss eller Payson, du kan även läsa mer på Paysons hemsida här.

Leveransvillkor
När du handlar hos oss på SinaYa ingår alltid moms i det angivna priset. Vi levererar alla produkter och tillbehör i samarbete med speditörer som DHL och Posten.

Leveranstiden är normalt ca 2–5 arbetsdagar. Vi gör alltid allt vad vi kan för att hålla den uppskattade leveranstiden, för att du ska få hem dina produkter så snabbt som möjligt. I undantagsfall kan det dock ta lite längre tid än beräknat, om det uppstått ett fel hos någon av våra speditörer, i så fall meddelar vi dig och ser till att leverera din beställning så fort vi bara kan. Tänk på att du som kund alltid ska kunna visa legitimation vid utlämningen/leveransen av produkterna.

Leveransbekräftelse
När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse av oss via mail. Du får även en ett e-postmeddelande med leveransbekräftelse i samband med att produkten/produkterna lämnar vårt lager.

Transportskador
Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till vår kundtjänst via mail. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. 
För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Frakt 
Våra produkter levereras vanligtvis med hjälp av DHL till ditt närmaste Postombud. När paketet anlänt till ombudet skickas ett SMS ut om att ditt paket finns klart för upphämtning. Har du inte angivit ett mobilnummer får du istället en brevavi som inkluderar referensnummer samt anvisning om var paketet finns att hämta. Tänk på att du som kund alltid ska kunna visa legitimation vid utlämningen av produkterna. Alla ordrar vi skickar med DHL eller PostNord kan du spåra via deras hemsida med hjälp av det spårningsnummer du får i din leveransbekräftelse.

Ej uthämtad order
Om du inte hämtar ut ditt paket i tid så kan en avgift för retur för ej uthämtat paket debiteras dig.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt PUL
När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller mail, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Användning av cookie-filer
Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det. Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

LETS CONNECT

Email: info@sinaya.org
Instagram: SinaYa_Collection
Facebook: SinaYa Collection